- mandalamuveszet.hu -

Mandala kiskáté

Amit a mandalákról tudni érdemes

Amit a mandalákról tudni érdemes

A mandala célja, hogy vibráló elménket elcsendesítse és az ideális benső csend állapotába repítsen minket. Ekkor vagyunk harmóniában, az egység és egész-ség békéjében. Megidézi világunkban a láthatón túli dimenziókat. Formák, terek és színek által megalkotott szakrális erőterek, gyógyító-harmonizáló jelképrendszerek.

A színek a fény egy-egy hullámhosszán „beszélnek” hozzánk, az adott spektrum gyógyító erejével. Köztudott, hogy még a hangulatunkra is hatással vannak, érzelmi, fizikai és mentális szinten is befolyásolják jól-létünket.

A színek a fény tettei, tettei és szenvedései. Ebben az értelemben várhatjuk, hogy felvilágosítással szolgálnak a fényt illetően. Jóllehet a színek és a fény a legszorosabb kapcsolatban állanak egymással, mégis úgy kell elképzelnünk, hogy hozzátartoznak az egész természethez; mert a természet egésze akar általuk megnyilatkozni kiváltképp a szem érzékszervének.
(J.W.Geothe: Színtan)

A formák, szimbólumok ősidők óta segítenek minket a világ és önmagunk, az elvont fogalmak mélyebb megértésében, a spirituális tudás hordozói. „ A szimbólum így kiteljesedett értelmében metafizikai – természeten túli – igazsághoz vezet el, vagyis a hétköznapi, -fizikai, materiális – valóságon túl megélhető igazságról szól.” (Faragó Ferenc: A szimbólumok ereje.)

Nincs két egyforma mandala, még ha ugyanazt a motívumot is ábrázolja, mert más energiák, más árnyalatok, más üzenetek jelennek meg. Éppoly egyediek, mint mi magunk. Az alkotó folyamatban egyszerre van jelen a fegyelem és az alkotói szabadság, az alázat, az eddig megszerzett tudás és az új megtapasztalása, ahogy a különböző festékek, anyagok, színek egymással kölcsönhatásba lépve újabb és újabb dimenziókat hoznak létre. Az egyszerű üvegből felépül egy csodálatos szakrális tér.

Az üvegre festett mandalák nem igényelnek különös kezelést, elegendő szárazon portalanítani. Víztől óvjuk.

További érdekes információk a blogban
Nézz körül te is a  webáruházunkban
Copyright © Mandalaművészet.hu - Nagy Zsuzsa
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram